Friheten til å velge…

Høyres sykehusreform vil kanskje gi valgfrihet for noen – men ikke for alle.

Når man forsøker å sette seg inn i Høyres nye sykehusreform er det ett ord som utmerker seg; valgfrihet. Pengene skal følge pasienten uavhengig av om behandlingsstedet er offentlig eller privat eid og drevet. Det å kunne velge de fagfolk, det sykehus og den ventetiden som passer hver enkelt virker både fornuftig og forlokkende, men lar det seg gjøre i praksis? Hvorfor har det ikke blitt gjennomført før når ideen og intensjonen er så genial? Hva er egentlig haken ved denne modellen?

I sommer kom jeg hjem fra en av mange turer til USA; valgfrihetens fyrtårn for mange. I et land hvor mer enn 50 millioner ikke har helseforsikring, hvor forsikringsselskapene  bestemmer hvilke sykehus og i hvilke ambulanse man skal fraktes, og hvor selv middelklassen sliter med å betale en middels god forsikringsordning, er da valgfriheten reell? For de som har penger, er den det. De som ikke har nok penger, er prisgitt myndighetenes mangelfulle helsetilbud eller et liv i bunnløs gjeld.

Høyres reform vil ikke nødvendigvis gi slike tilstander. I tillegg til at partiet lover at det offentlige skal plukke opp regningen, har Norge også en sterkere fellesskapsholdning nedfelt i forvaltningen av helsetjenester. Det jeg derimot er bekymret for er at denne reformen er starten på en økende privatisering og kommersialisering av folks helse. USA hadde på begynnelsen av 50- tallet et mer omfattende offentlig helsetilbud. Under president Nixon førte en storstilt privatiseringsprosess til at det offentlige tilbudet gradvis ble marginalisert. Vi må passe oss for grep som svekker vårt felles helsetilbud – der lommeboka ikke er avgjørende.

Det er veldig mye som kan og bør forbedres i vårt helsevesen. Det har absolutt hendt at det har skortet på både kompetanse, holdninger og utstyr når jeg har blitt innlagt på sykehus, men jeg har aldri følt meg utrygg. Selv om jeg kanskje har måttet bestemme min egen behandlingsopplegg til tider, og kanskje også tatt en høy c iblant, så har jeg alltid fått hjelp uten at det har kostet meg en krone. La oss heller gjøre forbedringer på det felles helsevesenet vi har!

Det er veldig mye som kan og bør forbedres i det norske helsevesenet. Det har absolutt hendt at det har skortet på både kompetanse, holdninger og utstyr når jeg har blitt innlagt på sykehus, men jeg har aldri følt meg utrygg. Selv om jeg kanskje har måttet bestemme min egen behandlingsopplegg til tider, og kanskje også tatt en høy c iblant, så har jeg alltid fått hjelp uten at det har kostet meg en krone. La oss heller gjøre forbedringer på det felles helsevesenet vi har!

Det ligger i de private aktørenes natur at de skal tjene penger på jobben. Sammensatte  og kroniske tilstander vil ikke lønne seg tilstrekkelig for kommersielle aktører. Vi risikerer å få et todelt helsevesen hvor det offentlige tar seg av forskning og de ”tunge”  og ulønnsomme pasientene, mens de private skummer fløten på effektiv behandling av diagnoser med stort pasientgrunnlag og mindre komplisert sykdomsbilde. I tillegg til at man vil få store problemer med å få private aktører til å etablere seg ute i distriktene hvor pasientgrunnlaget er lavt, bør man også bekymre seg for kompetanseflukt av helsepersonell.  De private betaler bedre, noe offentlige sykehus merker allerede nå.

Dersom Høyres sykehusreform skal føre til reell valgfrihet for HELE befolkningen, trenger vi svar på følgende: Blir stykkprisen på kroniske pasienter og sammensatte diagnoser så stor at også disse gruppene vil være attraktive for private foretak? Kommer dere til å innføre stimulansemidler for etablering i distriktene, slik at hele landet får reell valgfrihet i helsetjenestene? Vil Høyre beholde egenandelen på dagens nivå?

Dersom svarene er negative, vil jeg anbefale velgerne til å gi sin stemme til det rødgrønne regjeringsalternativet som vil kjempe for, og forbedre vårt felles offentlige helsevesen –  der private kun inngår som et supplement. Det er dette fellesskapstilbudet som gir innbyggerne reell valgfrihet!

«O say can you see…» My American Vacation :-)

This post is written in (not-so-good) english, because my American family and friends are tired of using Google Translate and told me to «throw them a bone» once in a while.

22. of July my sister, brother and me took to the sky heading for The Great State of Minnesota. My sister for the 2nd. time, me for the 5th time and my brother… Well, he has lived there for a year so he is almost native. Since both my sister and me are crippled we always travel with a huge but great entourage.  Joar, Sondre`s friend, was also a part of our entourage. And I tell you, if he wants a job as an assistant he can have it any time! He was like the best free work labourer ever 🙂

IMG_2534

As usual we chose to fly with with Icelandair, nice planes and fantastic service. As you can see in the previous picture my plane trip was first class, three seats on my own and a nice matress. What more can you ask for?

As usual we chose to fly with with Icelandair, nice planes and fantastic service. As you can see in the previous picture my plane trip was first class, three seats on my own and a nice mattress. What more can you ask for?

IMG_2576

My sister and me chose to split up when we arrived at the airport. She was going to stay with our super nice "blood" relatives, and me and my brother were to stay with his host parents which we see as both family and friends :-) The day after arrival they took us out on a beautiful evening boat trip on Lake Minnetonka :-) As you can see in the pictures above, we had a blast.

My sister and me chose to split up when we arrived at the airport. She was going to stay with our super nice «blood» relatives, and me and my brother were to stay with his host parents which we see as both family and friends 🙂 The day after arrival they took us out on a beautiful evening boat trip on Lake Minnetonka 🙂 As you can see in the pictures above, we had a blast.

The third day our host «dad» Scott had invited us to their cabin up north where we were going to stay for four nights. Even if all the days of our stay was amazing, the days at the cabin were extraordinary! I could seriously (an expression I rightfully get teased about all the time) have stayed there my whole vacation. We had boat trips, and swimming (I put my head under water), jet skiing, bonfires, a huge neighborhood garage party, a road trip to the beginning of the Mississippi River, fantastic American food (Scotts famous ribs, burgers, french toast etc. etc) and we got to drive around in old veteran cars 🙂

IMAG0646 IMAG1011 IMAG0647

IMG_2594

Joar celebrated his 19th birthday while we were at the cabin. Scott had of course baked (read: bought) a cake.

Joar celebrated his 19th birthday while we were at the cabin. Scott had of course baked (read: bought) a cake.

"Cards against humanity" is the funniest party game ever!

«Cards against humanity» is the funniest party game ever!

At the Mississippi head waters I got blessed/healed for my very first time :-) Funny experience, but I´m sorry to say I still use a wheelchair ;-) They thought Joar was my brother and he had a hard time not laughing :-)

At the Mississippi head waters I got blessed/healed for my very first time 🙂 Funny experience, but I´m sorry to say I still use a wheelchair 😉 They thought Joar was my brother and he had a hard time not laughing 🙂

At the Good Life cafe we had the best sweet potato fries ever :-)

At the Good Life cafe we had the best sweet potato fries ever 🙂

IMAG0853 IMAG0971 IMAG0937

I also had to try the fun floating device :-)

I also had to try the fun floating device 🙂

Garage party with their own band :-) Fun night!

Garage party with their own band 🙂 Fun night!

After we got back to Minnetonka and the Minneapolis area, we first went to my cousin Kelsey`s Sweet Sixteen. The day after we went on a mission to save the American economy with Norwegian money 🙂 The compulsory shopping experience is a must when you´re in a state with no sales tax 🙂

My cousin Kelsey`s Sweet Sixteen - the whole family was celebrating her special day :-)

My cousin Kelsey`s Sweet Sixteen – the whole family was celebrating her special day 🙂

Milkshake!

Milkshake!

Well, this is not vomit - it´s a heart attack in a box, but it is seriously the best thing on earth! What you are looking at is a cinnabon with triple icing, triple caramel sauce and pecan nuts <3 <3

Well, this is not vomit – it´s a heart attack in a box, but it is seriously the best thing on earth! What you are looking at is a cinnabon with triple icing, triple caramel sauce and pecan nuts

The girls were taking a lunch break at the Hooters :-)

The girls were taking a lunch break at the Hooters 🙂

Everything really IS bigger in America

Everything really IS bigger in America

Shop ´till you drop, you said?

Shop ´till you drop, you said?

The last week we went to a baseball game with Minnesota Twins, a pig roast with family and friends, and of course we had a party with Sondre´s host parents Alix and Scott, which by the way are amazing people!

Me and Sondre at the Twins game :-)

Me and Sondre at the Twins game 🙂

I asked Scott if we could have a whole pig roast :-) I promise you it was the best food ever :-)

I asked Scott if we could have a whole pig roast 🙂 I promise you it was the best food ever 🙂

Time to party!

Time to party!

My nachspiel was on top of the pool table enjoying a drink of suspicious ingredients :-)

My nachspiel was on top of the pool table enjoying a drink of suspicious ingredients 🙂

The very last days we did some last minute shopping, went to a huge family reuinon and had brunch with my grand dad`s amazing first cousin and her husband.

These are my grand dad`s first cousins and their husbands and wifes :-)

These are my grand dad`s first cousins and their husbands and wifes 🙂

The whole Lerol/Lerhol family at the family reunion :-)

The whole Lerol/Lerhol family at the family reunion 🙂

Beulah and Frank were the first people we stayed with when I had my first trip to the States in 2005. Beulah is my grand dad Knut´s first cousin. They are lovely people and she is a hell of a chef in the kitchen :-)

Beulah and Frank were the first people we stayed with when I had my first trip to the States in 2005. Beulah is my grand dad Knut´s first cousin. They are lovely people and she is a hell of a chef in the kitchen 🙂

We had yet another amazing trip to the States! 🙂 Huge Thanks and hugs to Alix and Scott and Deb and Vern, for making our trip extraordinary 🙂